Ο ρόλος του άξονα μετάδοσης κίνησης

- 2021-07-16-

Ο μισός άξονας του αυτοκινήτου ονομάζεται επίσηςκινητήριο άξονα, which connects the differential with the drive wheels. The κινητήριο άξονα is the shaft that transmits torque between the gearbox reducer and the drive wheels. There is a universal joint (U/JOINT) at the inner and outer ends of the shaft, which is connected to the reducer gear and the inner ring of the hub bearing through the spline on the universal joint.

οκινητήριο άξοναμεταδίδει την ισχύ από το διαφορικό στον αριστερό και τον δεξιό τροχό κίνησης.
οκινητήριο άξονα is a solid shaft that transmits large torque between the differential and the drive axle. Its inner end is generally connected with the side gear of the differential through a spline, and the outer end is connected to the drive through a flange or spline. The wheel shells of the wheels are connected.
οstructure of the κινητήριο άξοναείναι διαφορετική λόγω της δομής του κινητήριου άξονα. Ο ημι-άξονας στον μη αποσυνδεδεμένο κινητήριο άξονα είναι ένας άκαμπτος γεμάτος άξονας.